Certyfikaty Cafe Sati

   Dążeniem naszej firmy jest spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, poprzez wysoką jakość, bezpieczeństwo naszych wyrobów , dbałość o otaczające nas środowisko oraz profesjonalną obsługę. Utrzymanie wysokiej jakości produktów od lat jest częścią strategii CAFE SATI . Warunkiem wytwarzania produktu najwyższej jakości jest również stosowanie właściwych i sprawdzonych procedur, gwarantujących powtarzalność poszczególnych procesów. W tym celu CAFE SATI pracuje zgodnie ze zintegrowanymi systemami zarządzania jakością. Posiadamy także certyfikat wg standardu IFS (International Food Standard) oraz najnowszy Certyfikat zgodności , na prowadzenie przetwórstwa produktów rolnych rolnictwa ekologicznego. Powtarzalność audytów przeprowadzanych w CAFE SATI , gwarantuje ciągłość funkcjonowania wszystkich systemów kontroli jakości , prowadzonych w naszej firmie. Dzięki tak wysokim standardom zyskujemy coraz szersze grono klientów krajowych i zagranicznych.


  CAFE SATI posiada następujące certyfikaty:

 • Polityka jakości zintegrowanego systemu zarządzania.
 • [ Zobacz Politykę Jakości ]

 • Certyfikat wg standardu IFS (International Food Standard).
 • [ Zobacz certyfikat ]

 • Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność warunków prowadzenia przetwórstwa produktów rolnych rolnictwa ekologicznego z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007.
 • [ Zobacz certyfikat ]

 • Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, w zakresie produkcji i sprzedaży kawy.
 • [ Zobacz certyfikat ]

     Posiadanie tych certyfikatów daje naszym klientom pewność i gwarancję , że nasze wyroby są produkowane, konfekcjonowane i sprzedawane zgodnie z wymaganiami w/w norm oraz kontrolowane na każdym etapie ich powstawania. Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów , szacujemy także ryzyko, mogące wystąpić podczas wszystkich procesów i podejmujemy działania mogące wyeliminować to ryzyko całkowicie lub zmniejszyć jego stopień do takiego poziomu, który nie będzie zagrażał zdrowiu klienta. Jednak jakość produktów CAFE SATI weryfikowana jest jednak przede wszystkim przez wciąż rosnące grono naszych klientów. Dowodem na pozytywne efekty tek weryfikacji są rosnące z roku na rok obroty , jak również wciąż malejąca liczba zgłaszanych przez klientów reklamacji.
  [ Do góry ]