fbpx

Przeglądanie strony http://www.cafessati.com.pl zakłada bezwarunkową akceptację niniejszych warunków użytkowania. Terminy „strona” lub „strony” dalej odnoszą się do strony internetowej firmy Cafe SATI Polska Sp. z o.o. znajdującej się pod tym adresem.
Firma Cafe SATI zastrzega sobie prawo do aktualizacji tej uwagi prawne w dowolnym momencie, w zależności od ewolucji zawartości strony i dodatkowych ograniczeń niezbędnej ochrony. Firma Cafe  SATI zaprasza wszystkich użytkowników do odwiedzenia tej strony i zapoznania się z jej treścią. Zakup lub składanie zamówień produktów na stronie podlega „Ogólnym Warunkom Sprzedaży”, które stanowią uzupełnienie niniejszego projektu, a obsługiwane  są przez firmę zewnętrzną Comptel Sp. z o.o.. Dostęp nieletnich do tej witryny podlega zezwoleniu ich rodziców lub opiekuna prawnego.

1. Identyfikacja wydawcy (menedżera) i gospodarza strony

1.1 Dyrektor publikacji:

Cafe Sati Polska

1.2 Gospodarz strony:

Comptel Sp.z o.o.

2. Warunki użytkowania

2.1 Znaki towarowe

2.1.1 Znak towarowy Cafe SATI  i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie tego znaku lub tego logo, wykonane z elementów witryny bez wyraźnej zgody operatora strony internetowej lub jego następcy prawnego, jest zabronione.

2.2 Własność intelektualna

2.2.2 Wszystkie elementy tej strony internetowej (teksty, zdjęcia, ilustracje, loga, pliki dostępne do pobrania, baza danych na stronie, klipy wideo lub pliki dźwiękowe, wykres graficzny, ogólna struktura strony itp.) Są wyłączna własność firmy Les Cafés SATI lub przedmiotu prawa użytkowania przyznanego firmie Les Cafés SATI.

2.2.3 Elementy strony  są chronione prawem francuskim i polski oraz tekstami międzynarodowymi dotyczącymi poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej.

2.2.4 Reprodukcja i / lub reprezentacja tych elementów jest dozwolona wyłącznie do celów informacyjnych wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Zezwala się wyłącznie na kopię elektroniczną do użytku osobistego, określoną i niewyłączną całości lub części witryny lub jej elementów składowych, pod warunkiem, że nie zmienia ona ani nie modyfikuje danych . Powielanie, kopiowanie, sprzedaż lub wykorzystywanie do celów innych niż kopia prywatna, jak również modyfikacja, rozpowszechnianie lub wykorzystanie stron i elementów witryny w celach komercyjnych niesie za sobą  sankcje cywilne i kary, chyba że użytkownik posiada wcześniejszą pisemną zgodę Cafe SATI .
W związku z tym użytkownikowi zabrania się fałszowania stylu  lub manipulowania witryną lub stronami witryny w jakikolwiek sposób, aby ukryć jej pochodzenie.

2.2.4.1 Prezentacja jednej ze stron witryny www.cafesati.com.pl na stronie internetowej nienależącej do tej ostatniej („kadrowanie”) jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody.

2.2.4.2 Praktyka wywoływania jednego z elementów strony internetowej www.cafesati.com.pl, jak określono w sekcji 2.2.2 na stronie z linkami, jest surowo zabroniona, chyba że udzielono uprzedniej pisemnej zgody.

2.2.4.3 Wymagana jest wcześniejsza zgoda firmy  Cafe SATI  na tworzenie linków hipertekstowych do dowolnej strony innej niż strona główna witryny www.cafesati.com.pl („Deep Linking”). Ta umowa może zostać uzyskana w szczególności na podstawie wniosku przesłanego pocztą elektroniczną do webmastera witryny.

2.2.5  Jakiekolwiek użycie elementów tej witryny, wymienionych w punkcie 2.2.2, do celów innych niż te, o których mowa w pkt 2.1.2 i 2.2.4, będzie ścigane we Polsce, Francji i za ich granicami .
2.3 Bazy danych są chronione na mocy prawa właściwego dla kompilacji danych. Jakiekolwiek wydobycie lub usiłowanie wydobycia, w całości lub w części, może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną sprawcy.

3. E-Sprzedaż i Dane osobowe

3.1
Firma Cafe Sati Polska Sp.z o.o jest właścicielem i wydawcą witryny, natomiast administratorem witryny , dystrybutorem produktów, prowadzącym panel sprzedaży (Sklep internetowy) i panel zamówień internetowych jest Comptel Sp. z o.o.

Dystrybutor produktów obsługujący sprzedaż może zażądać od użytkowników następujących informacji:
– Tożsamość
– E-mail
– Telefon / faks
– Adres korespondencyjny
– inne dane potrzebne do realizacji złożonego zamówienia

Dane te są niezbędne, aby odpowiedzieć na prośbę skierowaną za pomocą panelu sprzedaży który to jest zawarty w witrynie cafesati.com.pl  lub w celu dostarczenia złożonego zamówienia. W przypadku braku przekazania niezbędnych danych osobowych, użytkownik nie będzie w stanie uzyskać odpowiedzi na swoje zapytanie  lub złożone przez użytkownika  zamówienie nie będzie realizowane. Dane przekazane w ten sposób będą przetwarzane tylko dla potrzeb:

informacji o naszych produktach,
w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników,
w celu wysyłania informacji o  ofertach promocyjnych,
w celu realizacji procesu w sklepie internetowym.

Dane osobowe przekazywane w panelu sprzedaży przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane  „RODO”). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach chronionych stosownymi zabezpieczeniami zapewniając ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Każdy Klient, który przekazał  swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep internetowy prowadzony przez Comptel Sp.z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

3.2 Regulamin sklepu

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy w zakładce witryny o nazwie”BUTIK KAWOWY” prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Obsługą sklepu jest: Comptel Sp. z o.o.01-446 Warszawa ul.Klecka7 NIP 5272501492, REGON 140108944 tel +48 737489156, adres email: comptel@comptel.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,  sati@sklepkawowy.pl

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. tel. +48737489156

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty złożenia zamówienia
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Adres e-mail:  sati@sklepkawowy.pl
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.aa.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową sprzedaży:

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz :

Adres do zwrotów:
Comptel Sp.z o.o.
ul. Klecka 7
01-446 Warszawa
tel.+48 737489156
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
sati@sklepkawowy.pl

System zamówień Cafe Sati

Comptel sp.z o.o.
ul. Klecka 7
01-446 Warszawa
tel.+48 737489156
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ………………………………..

 

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

3.2 Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Użytkownikom i Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników i Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane  „RODO”). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy kto przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasza witryna i sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów
  • oddania głosu w ankiecie.

4. Odpowiedzialność

W granicach przepisów prawnych firma Cafe SATI Polska oraz firmy współtworzące tą witrynę internetową nie udzielają  żadnych gwarancji, dorozumianych ani wyraźnych, dotyczących działania i / lub zawartości Witryny. Firma Cafe SATI Polska oraz firmy współtworzące nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, handlowe lub inne, wynikające z korzystania z witryny. Firma Cafe SATI Polska oraz firmy współtworzące nie gwarantują ciągłości, dostępności i dostępności działania serwisu i związanych z nim usług. Firma Cafe SATI Polska oraz firmy współtworzące nie ponoszą wszelkiej odpowiedzialności za wirusy, które mogą być importowane przy pobieraniu elementów strony lub stron, do których Cafe SATI Polska udostępnia  hiperłącza.

Linki hipertekstowe utworzone w ramach tej witryny lub w kierunku innej strony www lub zasobów obecnych w sieci internetowej, nie obciążają odpowiedzialnością dyrektora publikacji i gospodrza witryny, szczególnie ze względu na usługi proponowane przez inne niezarządzane przez nich witryny. Użytkownik jest proszony o przeczytanie ogólnych warunków użytkowania i sprzedaży, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa transakcji . Firma Cafe SATI oraz firmy współtworzące witrynę nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

5. Ostrzeżenie dla dzieci

Przed podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail lub nazwiska innych osób, zapytaj rodziców, czy wyrażają na to zgodę.

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.