fbpx

Wstęp

Każde zamówienie złożone w witrynie, w formularzu zamówienia na stronie oznacza pełną akceptację niniejszych warunków sprzedaży, które będą miały zastosowanie wyłącznie do zawartej w ten sposób umowy.
Zamówienie jest brane pod uwagę tylko  po tym, jak zamówienie zostało poprawnie wypełnione przez klienta, który wybrał sposób dostawy i płatności. Obsługa sprzedaży zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku nie wywiązania się przez klienta z jednego ze swoich obowiązków, a ogólniej mówiąc, do odrzucenia jakiegokolwiek zamówienia o nienormalnym charakterze z jakiegokolwiek powodu.

Ceny

Ceny produktów i koszty wysyłki są naliczane z uwzględnieniem podatku VAT. Ceny są gwarantowane w granicach dostępnych zapasów i podlegają zmianie stawki VAT. Każda zmiana tej stawki może następnie zostać natychmiast przeniesiona na cenę sprzedaży. Ogólna cena podana w potwierdzeniu zamówienia  jest ostateczną ceną. Ceny wyrażone są w złotych polskich.

Udział w kosztach transportu, a także VAT i inne możliwe podatki są obowiązkiem klienta, jak wskazano w formularzu zamówienia.

 

Dostawa

Strefa dostawy towarów to UE. Czas dostawy wynosi dwa tygodnie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu towaru w momencie jego odbioru i określenie wszelkich zastrzeżeń w dowodzie dostawy oraz potwierdzenie ich za potwierdzeniem odbioru w ciągu trzech dni od otrzymania towaru. 

Zwrot towarów

Zgodnie z postanowieniami kodeksu konsumenta, od otrzymania dostawy klient ma 14-dniowy okres odstąpienia od umowy, aby zwrócić towar i otrzymać zwrot wartości towaru. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, nienaruszony i kompletny. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy dostawca zobowiązuje się zwrócić klientowi wszystkie zapłacone kwoty, z wyjątkiem kosztów przesyłek.

Zachowanie klauzuli dotyczącej tytułu własności

Sprzedane towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ich ceny podanej w zamówieniu. Przepis ten nie wyklucza, zwłoki w dacie dostawy, przekazania klientowi ryzyka utraty lub pogorszenia stanu towarów.

Produkty sklepu

Wszystkie produkty w zakładce witryny o nazwie “Butik kawowy” są sprzedawane z bieżących stanów magazynowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia przedmiotu z oferty bez uprzedzenia. Towary posiadają daty przydatności. Towary sprzedawane są zawsze przed upływem tej daty. Przekroczenie maksymalnej daty przydatności wskazanej na naszych produktach nie oznacza, że nie nadają się one do spożycia. .Sprzedawca nie może zaakceptować zwrotu towaru w tym zakresie, a klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie swymi zapasami. Zdjęcia i teksty nie są dokumentami umownymi. Jeśli zostaną wprowadzone błędy, w żadnym wypadku nie można nimi obciążać dostawcy.

 

Płatność za zakupy kartą kredytową dokonywana jest na bezpiecznej stronie (strona BECM). Wszelkie incydenty na bezpiecznej stronie Banku, PayPal, nie będą obciążać sprzedawcy. .

Zamawianie


W przypadku problemów technicznych, które spowodowały przejście zamówienia, ale które nie pozostawiłyby na realizację zamówienia i ostrzeżenia kupującego (np. Brak współrzędnych nabywcy), Sprzedawca dokona usunięcia- zamówienia. Kupujący może ponownie składać zamówienie w sklepie.

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane „RODO”.

Administrator danych:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:
Comptel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (ul. Klecka7, 01-446 Warszawa),
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000238666, NIP: 5272501492, REGON 1401008944: kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 złotych.

Macie Państwo prawo do:

• żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy Comptel Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Comptel Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
• sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
• usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firmy Comptel Sp. z o.o.ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
• ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, firma Comptel Sp. z o.o. okaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
• przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez naszą firmę oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
• sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych,

Spory

Wszystkie spory wynikające z tytułu sprzedaży/zamówień w witrynie, rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla siedziby obsługi witryny.

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.